اولین ویزیت دندانپزشکی کودکان

اولین ویزیت دندانپزشکی کودکان اگر بخواهیم سریع ترین و اصولی ترین روش برای حفظ و نگهداری از دندان های شیری را آموزش ببینیم، بهتر است اولین ویزیت دندانپزشکی کودکان را با اولین رویش دندان شیری مقارن و هم زمان کنیم. در خوش بینانه ترین حالت در بیشتر کودکان، رعایت بهداشت دهان و دندان زودتر از […]

read more »
Call Now Button