هشدار در مورد عادت های نامطلوب دهانی دندانی در کودکان

عادت های نامطلوب دهانی و دندانی در کودکان عادت های نامناسب در کودکان زمینه ی مناسبی برای ایجاد عوارض نامطلوب دهانی و دندانی فراهم می آورند. در این مقاله به بررسی یک سری از این عادت های نامطلوب دهانی و دندانی در کودکان می پردازیم. از میان عادت های نامناسب دهانی و دندانی کودکان می […]

read more »
Call Now Button