ضرورت استفاده از رادیوگرافی در دندانپزشکی کودکان

رادیوگرافی دندان کودکان در این مقاله می خواهیم به بررسی ضرورت استفاده از رادیوگرافی دندان کودکان بپردازیم. بدیهی است که تشخیص و طرح درمان صحیح، جزء اصلی و جدا ناپذیر در درمان بیماری ها از جمله بیماری های دهانی-دندانی می باشند. اولین قدم در تشخیص بیماری های دهانی-دندانی و ارائه ی طرح درمانی مناسب، معاینه […]

read more »
Call Now Button