علت ایجاد دندان نهفته در کودکان و راه درمان آن

دندان نهفته در کودکان چه راهی برای تشخیص به موقع دندان نهفته در کودکان وجود دارد؟ زمانی که زوجین دارای فرزند می شوند ازهمان ابتدا سلامتی عمومی او بیش از سلامتی خودشان حائز اهمیت می شود. حتما دیده اید مادرانی که هنوز فرزندشان دندان در نیاورده، لثه او را پاک می کنند. دندان ها در کودکان […]

read more »
Call Now Button