فیشور سیلانت تراپی

فیشور سیلانت تراپی فیشورسیلانت تراپی چیست؟ فیشور سیلانت تراپی چگونه از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند؟ در این مقاله سعی شده است، تعریف درست و دقیقی از فیشور سیلانت تراپی و نیز ضرورت انجام آن ارائه شود. فیشورسیلانت تراپی یعنی مهر و موم کردن و یا به عبارتی پوشاندن شیارهای دندان های خلفی که شدیدا مستعد پوسیدگی […]

read more »
Call Now Button