چرا چکاپ های دوره ای دندانپزشکی مهم است؟

چکاپ های دوره ای دندانپزشکی در این مبحث به لزوم و اهمیت چکاپ های دوره ای دندانپزشکی و تاثیر آن در بهداشت دهان و دندان کودکان می پردازیم. با توجه به رشد و تکامل استخوان فک در کودکان (همانند سایر ارگان های بدن آن ها) و مدت زمان رویش دندان های دائمی در کودکان که […]

read more »
Call Now Button