ارتودنسی پیشگیری 

ارتودنسی پیشگیری آیا زود از دست رفتن دندان های آسیای شیری می تواند عوارضی را به کودک تحمیل کند؟ آیا راهکاری برای جبران عوارض ناشی از، از دست رفتن زودتر از موعد دندان های آسیای شیری وجود دارد؟ آیا اختلال در نظم و ترتیب دندان های کودکان می تواند نگران کننده باشد؟ پاسخ به تمامی […]

read more »
Call Now Button