دندانپزشکی کودکان

سالانه به طور مداوم از سوی انجمن دندانپزشکی آمریکا و بسیاری از سازمان های مربوطه؛ بر ویزیت و معاینه دندان های شیری کودکان از یک سالگی به بعد توصیه می کنند. به همین خاطر انتخاب دندانپزشک کودکان بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. یکی از مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده مادران و پدران است […]

read more »
Call Now Button