هر روز بیشتر باورم میشه که دقیقا سر جای خودم هستم و با این فرشته های مهربون دم خورم…
ارتباط گرفتن و کار کردن با این فرشته های بی بال و معصوم ،هرلحظه نگاهم را به دنیا مهربونتر میکنه…

دکتر ماریتا شکاریان

  • فارغ التحصیل دندانپزشکی از دانشکده دندانپزشکی تبریز 1373
  • شروع فعالیت حرفه ای از خرداد ماه سال 1373
  • عضو دائمی (Life time membership)  آکادمی AOS آمریکا
  • دارای Certificate ارتودنسی پیشگیری از فرانسه (سال 2006)
  • دارای Certificate  تزریق بدون درد در کودکان از پروفسورMalamed در آمریکا (سال 2011)
  • دارای درجه مستر ارتو کودکان از آمریکا (سال 2012)
  • دارای فلوشیپ ارتو کودکان از آمریکا (سال 2013)
  • دارای Board eligible award ارتو کودکان از آمریکا (سال 2014)
  • عضو افتخاری انجمن حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
dr-shekarian
Call Now Button